Nama Jawa Kawi untuk laki-laki dan artinya

Daftar nama bayi Jawa Kawi buat anak laki-laki beserta arti masing-masing kata.

√ ADIBRATA — artinya: tinggah laku yang unggul
√ AMURTI — bayangan
√ ANDAKA — banteng
√ ANDHIKA — terhormat
√ ANDI — hamba
√ ARDI — gunung
√ ARGA — gunung yang tinggi
√ ARGANI — berani menghadapi bahaya
√ ARGONO — bercita-cita tinggi
√ ARI — yang muda
√ ARUNDAYA — matahari terbit
√ ASANKA — ide, gagasan
√ ASTAKA — tempat raja
√ ASTAMA — sungguh-sungguh
√ ASTATANU — bermanifestasi
√ ASWANDA — lebih bersemangat
√ ASWANGGA — terampil
√ ASWONO — mempunyai semangat

BANDHAWA — keluarga sendiri BATARA — kewibawaan dewa / raja
BISMA — sangat luar biasa BISMAKA — calon luar biasa
CAYAPATA — gugusan bintang DANU — busur
DARMA — kebajikan GANDON — selendang
GANDRING — pertemuan, rapat GANJIRAN — kuat
GENTALA — naga GIYANTO — bersemangat
GRAHA — rumah GUPI — menyentuh diam-diam
GURNA — berkumandang GUSTI — yang berkuasa
HADYAN — berpangkat tinggi HALABI — yang tampak sejenak
HALADARA — pembawa bajak HALAYUDA — bersenjata bajak
HALIB — rahasia HALIBAB — berusaha keras tuk maju
HALIMAN — gajah HALIWAR — angin ribut
HALU — tinggi jabatannya HANDARU — meteor, bintang
HANTEB — berat HARDI — gunung
HARIS — tenang HARJA — ramai
HARU — belangga HASTA — lengan
HASTHA — delapan HASTU — kesungguhan
HATALA — madu HAWAN — cara untuk mencapai
HEMAS — kekayaan HENGKARA — kebanggaan
HER — menanti HUNTARA — utara
IDI — goda IDIN — perhatian
ILU — ikut serta INDRA — berkelana
JAJAR — satu logam JALADA — awan, mega
JALU — laki-laki JANADI — manusia yang baik
JASMA — yang terlengkap JASWI — melengkapi
JATMIKA — berbudi luhur JENAR — kuning langsat
JUMANTARA — angkasa

Berikan komentar

Komentar spam, kami hapus. Terima kasih.